"tinh-toan-the" (Có 1 kết quả)

  • Tính toàn thể  Tương lai của thời trang

    Tính toàn thể Tương lai của thời trang

    Thập niên 2010 của thế kỷ 21 là một thời kì chuyển biến mạnh mẽ của ngành thời trang thế giới: sự đa dạng lên ngôi, buộc ngành công nghiệp khổng lồ này phải thay đổi để thích ứng với những tiêu chí mới của thời đại. Bước sang thập niên 2020, tính toàn thể thay thế cho sự đa dạng, trở thành mục tiêu hàng đầu thúc đẩy sự phát triển chung của thời trang.

  • Tin Mới Nhất
  • Đọc Nhiều